Žanjica-Mala gospa  
 


Utvrdjeni manastirski kompleks Mala Gospa nalazi se na malom kamenom ostrvu kod uvale Mirište, nedaleko od rta Arza, na Luštici.

U arhivskim izvorima prvi put se pominje 1508. godine kao sv. Marija «de Sagnic» . Vrijeme nastanka ovog manastirskog zdanja nije poznato, ali prema arhitekturi crkve i obimnih zidova može se zakljuciti da potice iz XV vijeka.

Manstriski kompleks opasan je odbrambenim zidovima sa jednom okruglom ugaonom kulom sa puškarnicama. Unutar kompleksa nalaze se: jednobrodna crkvica posvecena Vavedenju Bogorodice, sa ostacima fresaka na zapadnoj fasadi i okulusom sa gotickim motivima, kao i stambeno-ekonomske prostorije i bistijerna za vodu.

Manastir ima malo pristanište, koje je zajedno sa cijelim kompleksom nedavno obnovljeno.